Saga Bloc Admin - pentru administratorul asociatiei de proprietari

Saga Bloc Admin - evidenta primara si contabila pentru asociatiile de proprietari

Saga Bloc Administrator ("Saga Bloc Admin") este solutia propusa de noi pentru administratorii asociatiilor de proprietari.
Acest program software faciliteaza evidenta primara - operatiunile de colectare si repartizare a cheltuielilor pe apartamente, intocomirea tabelului de intretinere, incasarile si platile din trezorerie, constituirea si utilizarea fondurilor, etc - operatii care sunt contate automat in evidenta contabila.
In baza datelor inregistrate in program se furnizeaza principalele rapoarte si situatii de centralizare: fisele apartamentelor, registrele obligatorii pe apartamente, registrul jurnal contabil, fise de cont, registrul inventar, situatia elementelor de Activ si Pasiv.

Utilizatori:

 • dministratori de imobile, contabili sau firme de contabilitate care asigura evidenta contabila pentru asociatiile de proprietari;

Scopul:

 • evidenta colectarii si repartizarii cheltuielilor pe apartamente si intocmirea tabelului de intretinere;
 • evidenta operatiilor de trezorerie (incasari / plati);
 • evidenta debitelor apartamentelor (curente, restante, penalizari);
 • evidenta modului de constituire si utilizare a fondurilor (reparatii, speciale);

Sectiunile programului:

    Configurare:

 • Datele generale ale asociatiei de proprietari si inregistrarea informatiilor de initializare a programului;
 • Nomenclatoare scari, apartamente, conturi bancare, fonduri speciale, persoane juridice / fizice;
 • Preluarea soldurilor initiale ale asociatiei la momentul inceperii de folosire a programului;

    Operatii:

 • Liste de plata lunare  
       - colectarea cheltuielilor lunare si repartizarea acestora pe apartamente (dupa diverse criterii);
       - inregistrarea consumului pe apartamente (citire indecsi / rapotare consum);
       - inregistrarea eventualelor majorari de fonduri (rulment, reparatii, speciale) pe apartamente;
       - inregistrarea eventualelor penalizari, ajutoare sociale, compensare avansuri pe apartamente;
       - intocmirea si tiparirea tabelului de intretinere (listei de plata) in doua variante - oficial si detaliat;
       - se poate afisa o 'recapitulatie' a sumelor repartizate dupa tipul de cheltuieli si criteriile de repartizare;
       - se pot tipari 'fluturasi' pe apartamente cu informatii detaliate despre sumele repartizate;
 • Trezorerie  
       - inregistrarea platilor si incasarilor prin casa / banca;
       - afisarea si tiparirea registrelor de trezorerie (prin selectarea filtrelor);
 • Operatii diverse  
       - constituirea fondului de reparatii din fondul de penalizari;
       - inregistrarea eventualelor venituri de la clienti;
       - colectarea si compensarea cheltuielilor pentru reparatii si fonduri speciale;

    Situatiii si rapoarte:

 • Fise apartamente - contralizeaza toate operatiunile pe un apartament;
 • Registre apartamente - operatiunile unui apartament evidentiatie separat in 5 registre: fond rulment, fond reparatii, fonduri speciale, penalizari, cheltuieli intretinere;
 • Situatie apartamente - se centralizeaza pe fiecare apartament situatia debitelor si a fondurilor existente la un moment dat;
 • Registru jurnal contabil - operatiile facute in contabilitatea asociatiei de proprietati, ordonate cronologic (operatiile contabile sunt generate automat din evidenta primara);
 • Fise conturi - evidentiata operatiile cu un anumit cont (contabil) pentru perioada selectata;
 • Balanta conturi - sunt evidentiate intrarile si iesirile dintr-o anumite perioada pentru toate conturile contabile (sintetice si analitice) folosite in program;
 • Registru inventar - documentul in care sunt evidentiate soldurile contabile ale conturilor pentru verificarea lor cu valorile efective;
 • Situatia elementelor de Activ ai Pasiv - documentul centralizator (obligatoriu prin lege) al asociatiei de proprietari;
 • Situatia furnizorilor si clientilor - afiseaza facturile cu platile si incasarile aferente lor pentru fiecare furnizor / client;

 

Programul poate fi descarcat si utilizat gratuit pentru o perioada de 30 zile folosind link-ul de mai jos. La finalul perioadei de evaluare va trebui sa achizitionati o licenta de utilizare daca doriti sa folositi programul in continuare.

 


Ecrane din program:

Pentru configurarea apartamentelor in programul Saga Bloc Admin sunt necesare minimul de informatii pentru repartizari ei evidenta.
Ecranul prin care se introduc informatiile necesare la adaugarea unui nou apartament
Specific acestui tip de program si in 'Saga Bloc Admin' este necesar sa introduceti soldurile asociatiei la momentul inceperii folosirii programului.
Ecranul prin care se introduc soldurile initiale din contabilitatea asociatiei la momentul inceperii folosirii programului
Cheltuielile asociatiei se introduc dupa selectarea lunii corespunzatoare, apoi acestea pot fi repartizate apartamentelor (dupa diverse criterii) pentru constituirea debitelor de cheltuieli intretinere pentru tabelul de intretinere al lunii respective.
Ecranul cu lista de cheltuieli introduse intr-o anume luna, cu meniul de adaugare deschis in care se poate alege 'colectare chelt. cu achizitii' sau 'colectare chelt. cu salarii'
Printre criteriile de repartizare a unei cheltuieli din care puteti alege, se afla si repartizarea dupa numarul de persoane, prin care nu trebuie decat sa introduceti suma de repartizat, apoi sa bifati apartamentele carora doriti sa repartizati, ca apoi programul 'Saga Bloc Admin' sa calculeze suma repartizata apartamentelor selectate, corespunzator numarului de persoane in luna respectiva.
Lista de cheltuieli peste care este deschisa o lista cu sumele repartizate, deasupra careia se afla ecranul de repartizare a unei sume, pe apartamente, dupa numarul de persoane
In fiecare luna puteti inregistra consumul utilitatilor (diferenta index nou - index vechi) petru fiecare apartament in parte si numarul de persoane din apartament incepand cu luna respectiva, in cazul in care acesta s-a schimbat. Pentru caldura se introduce suma primita de la firma care citeste repartitoarele.
Lista de consumuri in luna, in care pentru fiecare apartament in paret se poate schimba numarul de persoane sau introduce cantitatea consumata de apa rece, apa calda, sau valoarea pentru caldura
Pentru cheltuielile cu utilitatile, puteti selecta pentru repartizare criteriul 'Consum preluat (indecsi)' in care sunt folosite cantitatile introduse in ecranul de 'Preluare consum si actualizare nr de persoane in luna' care vor fi inmultite cu pretul unitar (pe metru cub).
Ecranul de repartizare cheltuiala in care este selectat tipul de cheltuiala 'Apa rece contorizata' si criteriul 'consum preluat (indecsi): cantitate * pret unitar', iar in dreapta criteriului se permite introducerea pretlui unitar / metru cub
Pentru flexibilitate, programul 'Saga Bloc Admin' permite administratorilor de bloc sa repartizeze direct sumele dorite apartamentelor, in cazul in care criteriile de repartizare automata nu sunt potrivite necesitatilor sale.
Ecranul de repartizare in care este selectat criteriul 'Valoare atribuita direct' iar in lista se observa cum se repartizeaza direct o suma unui apartament
Unul din pasii necesari completarii tabelului de intretinere (lsia de plata lunara) il constituie determinarea penalizarilor conform sumelor restante si atribuirea lor apartamentelor - acolo unde este cazul.
Pagina de penalizari in care se pot observa restantele apartamentelor si in care se poate introduce valoarea penalizarii atribuite rau-platnicilor
Acesta este tabelul de intretinere oficial, asa cum este cerut de legislatie.
Pagina cu tabelul de intretinere oficial in care se poate observa formatul acestuia, butonul de tiparire si lipsa de inspiratie (sau cunostinta in cauza) a legiuitorului
Prin modelul detaliat al tabelului de intretinere va sunt afisate sumele centralizate pe tip de cheltuieli si criterii de repartizare, majorarile de fonduri, avansuri, penalizari si restul de sume calculate prin intermediul programului 'Saga Bloc Admin' care formeaza totalul de plata al apartamentelor in luna respectiva.
Exportandu-l in excel, puteti sa stergeti/ modificati coloanele tabelului pentru obtinerea unui format propriu.
Puteti tipari si 'fluturasi' pentru proprietarii apartamentelor in care totalul de plata este afisat in componentele constituente.

Pagina cu modelul detaliat al tabelului de intretinere in care sunt afisate cateva din coloanele sale, in partea superioara se observa filtru de scara si butoane de navigare orizontala, sub tabel se observa butonul de tiparire si export in excel si butonul de tiparire a fluturasilor
Ecranul de trezorerie permite introducere operatiilor de incasare / plata prin casa / banca necesare asociatiei de proprietari, iar filtrele permit obtinerea registrelor de trezorerie necesare pentru tiparire.
Lista cu operatiile de trezorerie peste care este deschis un formular de editare a unei operatii de incasare a unui debit cheltuiala intretinere pentru un apartament
In aceasta imagine puteti observa situatiile si rapoartele disponibile prin programul 'Saga Bloc Admin' in aceasta versiune (v1.0 : 15.01.2013).
Captura de ecran in care se observa situatiile si rapoartele disponibile in programul 'Saga Bloc Admin' si anume 'Fise apartamente', 'Registre apartamente', 'Situatie apartamente', 'Registru jurnal', 'Balanta conturi', 'Fise cont', 'Registru inventar', 'Situatie elemente de activ si pasiv', 'Situatie furnizori si clienti'
Registrul jurnal contabil care contine notele generate automat din evidenta primara efectuata de administratorul asociatiei de proprietari.
Ecranul 'Rgistru jurnal contabil' in care sunt afisate o parte din notele contabile generate in baza operatiilor din evidenta primara, fiind de asemenea afisate si jurnalele contabile carora le sunt atribute notele contabile
In registrele apartamentelor sunt colectate toate miscarile apartamentului, aferente registrelor afisate.
Raportul 'Registre apartamente' afisat pentru un apartament avand selectat registrul fond rulment in acre se observa o opertaie de preluare fond rulment si o operatie de incasare debite apartamente - fond rulment
In raportul 'Fise apartament' sunt afisate toate miscarile unui apartament si sumele aferente.
Raportul 'Fise apartament' afisat pentru un apartament in care se observa cateva operatii de preluare, trezorerie, cheltuieli de intretinere repartizate orin liste lunare de plata
Prin 'Situatie furnizori / clienti' puteti vedea furnizorii si clientii asociatiei de proprietari, facturile aferente acestora si platile / incasarile aferente facturii selectate.
Raportul 'Situatie furnizori / clienti' in care se observa o lista de furnizori, apoi o lista cu facturile furnizorului selectat si o lista cu incasarile facturii selectate
Balanta conturilor generata de 'Saga Bloc Admin' cu sau fara analitice, impartita in conturile de Activ si conturile de Pasiv.
Un ecran denumite 'Balanta conturi' in care se obserav doua liste, unul pentru conturile de activ si soldurile + rulajele aferente lor iar celalat oentru conturile de Pasiv - fiind bifata optiunea 'cu analitice' in liste sunt afisate si cnturile analitice
Toate miscarile unui cont pot fi vazute in situatia 'Fise cont' in care poteti selecta un cont sintetic sau unul din analiticele sale si daca doriti o perioada pentru vizualizare.
Capura de ecran pentru raportul 'Fise cont' in care se observa posibilitatea slectarii unui cont si a unuia din analiticele sale, po perioada de vizualizare iar sub acestea o lista in care sunt afisate toate operatiile aferente contului si sumele intrate sau iesite prin operatiile repsective
In orice moment se poate obtine raportul obligatoriu 'Situatia elementelor de Activ si Pasiv' la zi, sau la o data anterioara.
Ecranul in care este afisata o lista care contine pozitiile si sumele aferente lor din situatia elementelor de activ si pasiv

Preturi licente / abonament:

     - Costul unei licente este de 420 RON. In pretul licentei va oferim si un abonament de asistenta pentru 12 luni prin care beneficiati de actualizari ale programului si asistenta tehnica prin email/telefon.

     - Abonamentul poate fi reinnoit ulterior pentru pretul de 150 RON / licenta pentru 12 luni. Programul Saga Bloc Admin poate fi actualizat (pe masura ce actualizarile vor fi disponibile) doar daca licenta este acoperita de un abonament activ.

 

Autentificare

Autentificati-va aici pentru
kit-ul de actualizare al
programului Saga C.P.