Saga Amanet - sistem complet pentru casele de amanet

Saga Amanet - software pentru casele de amanet

 
Programul Saga Amanet este un program software pentru activitatea caselor de amanet care opereaza atat cu gajuri in obiecte de aur cat si cu alte tipuri de gajuri (electronice, auto, imobiliare, etc). Se asigura lucrul simultan cu mai multe tipuri de contacte total configurabile pe transe de imprumut, dobanzi si perioade de contract. Se pot efectua prelungiri si restituiri partiale de gajuri in cadrul contractelor. In privinta gajurilor expirate programul ofera posibilitatea valorificarii acestora in executare directa sau prin trecere in proprietate. Modulul de vanzare din program permite urmarirea vanzarilor. Se pot opera de asemenea transferuri intre mai multe puncte de lucru. Programul ofera situatiile specifice: rapoarte de gestiune, liste de inventar, centralizatoare, analize.
Utilizatori:
 • firme cu activitate de amanet cu gajuri in aur si alte tipuri de gajuri (electronice, auto, imobiliare, etc.)
Scopul:
 • configurarea modelelor de contract pe principalele elemente de contract: durate, dobanzi, preturi de gaj
 • evidenta contractelor de amanet pe rol: clienti, gajuri in cadrul contractelor, operatiuni pe contracte – restituiri, prelungiri, executari (partiale sau totale)
 • evidenta operatiunilor privind gajurile expirate: fie in sistemul executarii directe fie prin trecere in proprietate; urmarirea vanzarii acestora
 • evidenta operatiunilor de transfer intre puncte pentru firmele cu mai multe puncte de lucru
 • evidenta operatiunilor de transformare a obiectelor de aur (din vandabile in nevandabile si invers) 
Sectiunile programului:
 
     Configurare:
 • Date prestator:
       - se inregistreaza datele de identificare ale punctului de lucru operator si cele ale sediului firmei
 • Puncte de lucru:
       - se inregistreaza alte puncte de lucru ale firmei

 • Gestiuni / categorii de gajuri - marfuri:
       -
  se configureaza cele trei gestiuni (gajuri pe rol, gajuri in executare directa si marfuri in proprietate) precum si categoriile de gajuri (aur, electronice, auto, etc.)
 • Tipuri de gajuri - marfuri:
       - se configureaza principalele tipuri de gajuri in cadrul fiecarei categorii

 • Configurare contracte de amanet - preturi:
       - se configureaza tipurile de contracte de amanet (max. 4 tipuri) pe principalele elemente de contract: dobanzile zilnice pe transe de imprumut, dobanda minima, dobanda de prelungire; perioada de contract si perioada post contract; preturi de evaluare pentru gajurile din aur pe titluri

 • Configurare contabila:
       - se evidentiaza modul de inregistrare in contabilitate a tuturor operatiilor din activitatea de amanet in scopul oferirii raportului contabil centralizat pentru inregistrarea acestuia in alte programe de contabilitate

 • Preluare stocuri initiale:
       - se preiau stocurile initiale existente la inceputul folosirii programului
   
     Operatii:
 • Clienti:
       - se inregistreaza datele de identificare ale clientilor in nomenclatorul de clienti
 • Contracte de amanet:
       - se inregistreaza contractele de amanet (pe tipuri ale acestora)

       - pe contractele incheiate se pot opera restituiri si prelungiri totale sau partiale
 • Executari gajuri expirate:
       - in aceasta sectiune se opereaza gajurile expirate din contracte

       - executarea se poate face in doua modalitati: prin contiunuarea executarii sau prin trecere in proprietate (cel doua tipuri declansand fiscalizari diferite)
 • Vanzari:
       - se inregistreaza vanzarile de gajuri aflate in continuarea executarii sau vanzarile de marfuri (gajuri trecute in proprietate)
 • Operatii diverse:
       - inregistrarea transformarii obiectelor de aur (din aur fragmente in aur obiecte sau invers) pe cele doua gestiuni

       - inregistrare de plusuri / minusuri de aur proprietate

       - treceri ulterioare in proprietate de gajuri expirate
 • Transferuri intre puncte:
       - se inregistreaza intrarile / iesirile punctului de lucru operator in relatie cu alte puncte ale casei de amanet.
 • Incasari / plati diverse:
       - inregistrarea transferurilor de numerar intre puncte precum si alte operatiuni diverse de casa
     Situatii:
 • Registrul de casa:
       - documentul se intocmeste automat in baza operatiunilor zilnice in care este implicat numerarul din casa
 • Rapoarte de gestiune:
       - documentul se intocmeste automat pe cele trei gestiuni (gajuri pe rol, gajuri in executare directa, marfuri in proprietate) in functie de operatiile zilnice
 • Liste de inventar:
       - documentul se intocmeste automat pe cele trei gestiuni (gajuri pe rol, gajuri in executare directa, marfuri in proprietate) aratand structura stocurilor la un moment dat
 • Registrul special de evidenta aur:
       - registru obligatoriu in care sunt evidentiate intrarile, iesirile si marcarile de obiecte de aur
 • Raport contabil:
       - raportul cuprinde toate operatiunile din activitatea de amanet (dintr-o perioada) contate in baza configurarii contabile definite
 • Situatie analiza:
       - se calculeaza datele distinct pentru evolutia soldului de amanet, situatia veniturilor (amanet si vanzari) precum si situatia vanzarilor intr-o anumita perioada  

 

Programul poate fi descarcat si utilizat gratuit pentru o perioada de 30 zile folosind link-ul de mai jos. La finalul perioadei de evaluare va trebui sa achizitionati o licenta de utilizare daca doriti sa folositi programul in continuare.

 


Ecrane din program:
Configurarea programului Saga Amanet cu datele societatii (casa de amanet) si a punctului curent (in care se afla instalat acest program)
introducerea datelor societatii (casa de amanet) si a punctului de lucru curent
Configurarea punctelor de lucru ale casei de amanet in care se utilizeaza programul Saga Amanetpunctele de lucru definite in program, definirea lor este necesara centralizarii datelor si/sau transferului intre puncte
Se pot folosi 4 tipuri de contracte, la fiecare se pot defini 4 transe, la fiecare in parte se pot configura parametri diferiti (pentru tipul de contract si/sau pentru transa la tipul de contract)
se pot defini 4 tipuri de contracte A/B/C/D fiecare cu 4 transe (relativ la valoarea de evaluare a gajurilor); pentru fiecare tip de contract si transa se pot configura procentele folosite
Se poate tipari un afis generat conform configurarii tipurilor de contracte care prezinta oferta privind conditiile de creditare ale casei de amanet
propunete de afis publicitar care atrage potentialii clienti prin diversitatea ofertei de creditare in regim de amanet practicata de aceasta casa de amanet
Un model de contract generat de Saga Amanet care arata cum sunt asezate in pagina elementele contractului de amanet propriuzis. Clauzele se completeaza in functie de necesitati pentru fiecare tip de contract in parte
Un model de contract tiparit de programul Saga Amanet
Crearea unui contract nou selectandu-se un anumit tip de contract; introducerea gajurilor in contract; selectarea automata a procentelor in functie de transele din tipul de contract - relativ la valoarea de evaluare a gajurilorCrearea unui contract nou, cu optiunea de selectare a tipului de contract, introcerea gajurilor si selectarea automata a procentelor in functie de transe
Lista contractelor de amanet, cu statistici si filtre complexe relativ la starea individuala a gajurilor din contractLista contractelor de amanet cu statistici si conditii de filtrare complexe in functie de starea actuala a contractului si starea individuala a gajurilor din contract
Executarea gajurilor expirate cu optiunea de reclasificare a gajurilor din aur ("aur grame - AG", "noi I", "noi II", "obiecte uzate - OU") si selectarea modalitatii de valorificare a gajurilor expirate: Executare directa sau Trecere in proprietate - gajurile vor trece in gestiunea "GE" respectiv "GM" (marfuri)
Executarea gajurilor expirate cu optiune de reincadrarea a gajurilor din aur si specificarea modalitatii de valorificare
Programul Saga Amanet permite infiintarea obiectelor de aur pentru punerea lor in vanzare din fragmente si obiectele nevandabile desfiintate (trecerea lor in gestiunea "Aur Grame")
Infiintarea obiectelor din aur din fragmentele (grame aur) obtinute prin desfiintarea aurului uzat din gajurile expirate
Rapoartele de gestiune in programul Saga Amanet: "Gestiunea gajuri pe rol - GR" (gajuri pe rol in contractele de amanet); "Gestiuunea gajuri in executare directa - GE" pentru gajurile expirate si valorificate prin executare directa si "Gestiunea Marfuri - GM" pentru gajurile expirate si trecute in proprietate - atat pentru gajuri obiecte din aur cat si pentru alte gajuri
Rapoartele de gestiune in programul Saga Amanet: "Gajuri pe rol - GR" (amanet), "Gajuri in executare directa - GE" si "Getiunea marfuri - GM" (gajuri expirate trecute in proprietate))
Registrul de casa generat de programul Saga Amanet in care sunt specificate operatiile aferente documentelor create si sumele intrate sau iesite relativ la conturile operatiilor
registrul de casa generat de programul Saga Amanet in care sunt prezentate documentele aferente operatiilor efectuate si sumele intrare sau iesite aferente conturilor operatiilor
Registrul special de evidenta aur - document obligatoriu caselor de amanetregistrul special de evidenta aur din programul saga amanet, un documente oficial si obligatoriu pentru casele de amanet
Raportul contabil generat de programul Saga Amanet - in tabelul din stanga sunt prezentate articolele contabile iar in dreapta sunt afisate documentele cuprinse de articolul selectat - in Saga Amanet este posibila si generarea unui Raport contabil centralizat (cu datele din toate punctele de lucru) daca programul este configurat corespunzator (punct de lucru de tipul "colector/centralizator") sau raportul contabil pentru oricare alt punct de lucru al casei de amanet
raportul contabil generat de programul saga amanet pentru punctul de lucru curent sau pentru oricare alt punct in care sunt prezentate articolele contabile in stanga cu sumele aferente conform operatiilor efectuate iar pentru fiecare articol in parte, sunt afisate documentele care au dus la formarea articolului
Tiparirea unui raport contabil centralizat - sumele evidentiate sunt colectate de la toate punctele de lucru, acest raport reflecta activitatea casei de amanet pe de-a intregul si nu doar punctul de lucru curent - disponibil doar daca pucntul de lucru curent este configurat ca fiind colector/centralizator (3.4 in ecranul "date prestator")
modelul unui document tiparit de raport contabil centralizat
Configurarea programului este permisa doar dupa autentificarea utilizatorului ca administrator - atribut al persoanei delegate de acasa de amanet pentru administrarea programelor pentru toate punctele de lucru. Parola implicita la prima instalare a programului este "admin". Se recomanda schimbarea acesteia de catre administrator pentru pre-intampinarea eventualelor fraude de catre angajati sau persoane terte.Optiunile de configurare sunt dezactivate sau limitate pentru un utilizator simplu, acestea sunt disponibile doar administratorului casei de amanet (sau persoanei delegate cu administrarea configurarii programelor)
Operatiile de administrare a programului Saga Amanet sunt limitate sau dezactivate, acestea intrand in responzabilitatea administratorului delegat de casa de amanet, pentru accesarea lor fiind necesarea autentificarea administratorului
Optiunile de administrare a programului sunt dezactivare sau limitate pentru un unitizator normal al programului Saga Amanet
Administratorul delegat de casa de amanet are acces (dupa autentificare) la toate elementele de configurare a programului Saga Amanet
administratorul este cel care configureaza programul saga amanet pentru fiecare punct in parte
Operatiile de administrare specifice programului Saga Amanet disponile administratorului desemnat de casa de amanet.
operatiile de administrare a programului saga amanet sunt disponibile doar dupa autentificarea administratorului 

Preturi licente / abonament:

- Pretul unei licente este de 690 RON. Licenta va asigura dreptul pe viata de folosire a programului Saga Amanet. Impreuna cu licenta achizitionata veti primi un abonament de asistenta pentru 12 luni.

- Abonamentul va permite accesul la actualizarile programului Saga Amanet si la asistenta tehnica prin email sau telefon.

- Dupa expirarea perioadei initiale, abonamentul poate fi reinnoit pentru pretul de 150 RON / licenta.
- Doar programele a caror licenta este inclusa in abonamentul de asistenta vor putea fi actualizate.

- Pentru obtinerea licentelor de utilizare a programului Saga Amanet, completati formularul de comanda accesibil la  Comanda Saga Amanet!